Stępniak H., Polska i Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_88


Stępniak H., Polska i Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)As Subject:
predicate object
date "2004"^^
identifier "Historia Pomorza, t. 5 (1918-1939)"^^
creator "Stępniak, H."^^
label "Stępniak H., Polska i Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)"@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Polska i Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939). Stosunki polityczne"@pl