Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_89


Województwo pomorskie i Wolne Miasto GdańskAs Subject:
predicate object
date "2015"^^
creator "Olstowski, P."^^
"Wierzchosławski, Sz."^^
label "Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk"@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk"@pl