catering

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/function13


catering


funkcja gastronomicznaAs Subject:
predicate object
note "dotyczy obiektów, które służą pomieszczeniu lokali, w których użytkownicy mogą na miejscu być obsłużeni i otrzymać posiłek, np. restauracje, traktiernie, gospody"@pl
label "catering"@en
"funkcja gastronomiczna"@pl
type owl:NamedIndividual
BFO_0000034