residential function

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/function3


funkcja mieszkalna


residential functionAs Subject:
predicate object
note "dotyczy obiektów służących stałemu zamieszkaniu, a jako funkcja dodatkowa dotyczy obiektów służących okresowemu zamieszkaniu, dłuższemu jednak niż w przypadku hoteli"@pl
label "funkcja mieszkalna"@pl
"residential function"@en
type owl:NamedIndividual
BFO_0000034