forestry

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/function4


forestry


funkcja gospodarcza - gospodarka leśnaAs Subject:
predicate object
note "dotyczy obiektów związanych z gospodarowaniem zasobami leśnymi, np. osady leśne, gajówki, leśniczówki; jako funkcja dodatkowa terenów leśnych wykorzystywanych przez człowieka"@pl
label "forestry"@en
"funkcja gospodarcza - gospodarka leśna"@pl
type owl:NamedIndividual
BFO_0000034