defensive function

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/function5


defensive function


funkcja obronnaAs Subject:
predicate object
note "dotyczy obiektów należących do infrastruktury obronnej miasta, a także obiektów, które służą wojsku, w tym garnizonowi miejskiemu, np. koszary, fortece, bastiony, prochownie"@pl
label "defensive function"@en
"funkcja obronna"@pl
type owl:NamedIndividual
BFO_0000034