administrative function

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/function6


administrative function


funkcja administracyjnaAs Subject:
predicate object
note "dotyczy obiektów służacych zarządzaniu dużą organizacją z państwem na czele, w tym uznanych przez niego form autonomii lub samorządu, placówek zagranicznych, związków wyznaniowych, w tym też wyższych niż parafia jednostek organizacji kościelnej, a także instytucji, stowarzyszeń społecznych i gospodarczych, np. wszelkiego typu urzędy, towarzystwa ubezpieczeniowe, siedziby zarządu przedsiębiorstw"@pl
label "administrative function"@en
"funkcja administracyjna"@pl
type owl:NamedIndividual
BFO_0000034