leisure

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/function7


funkcja wypoczynkowa


leisureAs Subject:
predicate object
note "dotyczy obiektów służących wypoczynkowi i spędzaniu wolnego czasu, które nie są obiektami kultury i służby zdrowia, obiektów będących częścią wilegiatury miejskiej, np. plaże, wiaty leśne, letniska, wille letniskowe"@pl
label "funkcja wypoczynkowa"@pl
"leisure"@en
type owl:NamedIndividual
BFO_0000034