industrial

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/function8


funkcja gospodarcza


industrialAs Subject:
predicate object
note "dotyczy obiektów, które są istotne dla gospodarki państwowej i miejskiej oraz służące pozyskiwaniu dóbr materialnych z pieniądzem na czele, np. banki, mennice, giełdy"@pl
label "funkcja gospodarcza"@pl
"industrial"@en
type owl:NamedIndividual
BFO_0000034