communication

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/function9


communication


funkcja komunikacyjnaAs Subject:
predicate object
note "dotyczy obiektów służących pośrednio lub bezpośrednio przemieszczaniu ludzi i towarów, np. ulice, tory kolejowe, kolejki linowe, funikulary, a także dworce, stacje, infrastruktura kolejowa"@pl
label "communication"@en
"funkcja komunikacyjna"@pl
type owl:NamedIndividual
BFO_0000034