separation of inner space from outer space

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/object_401


funkcja odgraniczenia przestrzeni wewnętrznej od przestrzeni zewnętrznej


separation of inner space from outer spaceAs Subject:
predicate object
label "funkcja odgraniczenia przestrzeni wewnętrznej od przestrzeni zewnętrznej"@pl
"separation of inner space from outer space"@en
type owl:NamedIndividual
BFO_0000034