production

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/object_404


funkcja produkcyjna


productionAs Subject:
predicate object
note "dotyczy obiektów, związanych z wytwarzaniem lub pozyskiwaniem nowych dóbr nierolniczych oraz ich przekształcaniem, w sposób rzemieślniczy, manufakturowy lub przemysłowy, a także z obsługą tego typu obiektów, m.in. przez zapewnienie energii, np. młyny, torfiarnie, fabryki, młyny parowe, elektrownie fabryczne"@pl
label "funkcja produkcyjna"@pl
"production"@en
type owl:NamedIndividual
BFO_0000034