classification of settlement units with respect to mereological complexity

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/object_701


classification of settlement units with respect to mereological complexity


podział manifestacji jednostek osadniczych ze względu na mereologiczną złożonośćAs Subject:
predicate object
label "classification of settlement units with respect to mereological complexity"@en
"podział manifestacji jednostek osadniczych ze względu na mereologiczną złożoność"@pl
type owl:NamedIndividual
classification of settlement units