classification of settlement units with respect to usage

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/object_704


classification of settlement units with respect to usage


podział manifestacji jednostek osadniczych ze względu na przeznaczenieAs Subject:
predicate object
label "classification of settlement units with respect to usage"@en
"podział manifestacji jednostek osadniczych ze względu na przeznaczenie"@pl
type owl:NamedIndividual
classification of settlement units