mill settlement

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_38


mill settlement
osada młyńska


Mill settlement often emereged as a separete locality, which might later be combined with another locality or become a part of it.
Osada młyńska powstawała często jako odrębna miejscowość, później łączyła się niekiedy z inną osadą lub była włączana do innej miejscowości.

  • hasProperFunction value function2

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Wiesław Ostrowski
isDefinedBy "Mill settlement is a settlement in which a main role is played by a mill, most often a watermill, but it also might be a windmill or wind turbine."@en
"Osada młyńska jest to osada, w której główną rolę pełni młyn, najczęściej młyn wodny, ale może to być też również wiatrak lub turbina wiatrowa."@pl
hiddenLabel "conlocationen"@la
"der Ortschaft"@de
"der Siedlung"@de
"die Ansiedlung"@de
"die Kolonie"@de
"kolonia"@pl
"miasteczko"@pl
"miejscowość"@pl
"osiedle"@pl
"sadyba"@pl
"settlement"@en
"zagroda włościańska"@pl
prefLabel "mill settlement"@en
"osada młyńska"@pl
comment "Mill settlement often emereged as a separete locality, which might later be combined with another locality or become a part of it."@en
"Osada młyńska powstawała często jako odrębna miejscowość, później łączyła się niekiedy z inną osadą lub była włączana do innej miejscowości."@pl
label "mill settlement"@en
"osada młyńska"@pl
type owl:Class
subClassOf settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "38"^^