The Margraviate of Branderburg (1540-1713)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_21


Marchia Brandenburska (1540-1713)


The Margraviate of Branderburg (1540-1713)W 1535 Nowa Marchia przeszła pod panowanie margrafa Jana i jako wydzielona prowincja uzyskała odrębną strukturę administracyjną (patrz. Nowa Marchia). Ponownie włączona w 1571 zachowała jednak swoją odrębność administracyjną. Po przejściu na luteranizm (1.11.1539) w roku następnym stany państwa brandenburskiego przejęły spłatę elektorskich długów i same utworzyły organ kontrolny i wykonawczy do sciągania danin i podatków.

As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1550-01-01"^^
creator Witold Matwiejczyk
hasEnd "1713-12-31"^^
endsDominationAt "1713-12-31"^^
comment "W 1535 Nowa Marchia przeszła pod panowanie margrafa Jana i jako wydzielona prowincja uzyskała odrębną strukturę administracyjną (patrz. Nowa Marchia). Ponownie włączona w 1571 zachowała jednak swoją odrębność administracyjną. Po przejściu na luteranizm (1.11.1539) w roku następnym stany państwa brandenburskiego przejęły spłatę elektorskich długów i same utworzyły organ kontrolny i wykonawczy do sciągania danin i podatków."@pl
hasLegalBasis "Hofordnung 1537, Kanzleiordnungen 1537, 1562, 1577; Geheime-Rats-Ordnung 13.12.1604"^^
label "Marchia Brandenburska (1540-1713)"@pl
"The Margraviate of Branderburg (1540-1713)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Marchii Brandenburskiej, obejmuje obecne ziemie zachodniej Polski"^^
seeAlso Deutsche Verwaltungsgeschichte...
B. Wachowiak, A. Kamieński, Dzieje Brandenburgii-Prus.
"https://www.wikidata.org/wiki/Q148499"^^
hasBeginning "1540-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "21"^^