The Kingdom of Poland (1370-1568)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_44


Królestwo Polskie (1370-1568)


The Kingdom of Poland (1370-1568)As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1370-01-01"^^
creator Tomasz Związek
hasEnd "1568-12-31"^^
endsDominationAt "1568-12-31"^^
altLabel "The Crown of Poland"@en
hasLegalBasis "reformy ustrojowe XIV w.; statuty wiślicko-piotrowskie (1356-1362 r.)"^^
label "Królestwo Polskie (1370-1568)"@pl
"The Kingdom of Poland (1370-1568)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Królestwa Polskiego"^^
seeAlso Gąsiorowski A., Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI wieku
Powiat w Polsce późnośredniowiecznej
Typ i forma państwa polskiego w okresie demokracji szlacheckiej
Historia Polski 1572-1795
Królestwo Polskie 1295-1370
Historia państwa i prawa Polski do roku 1795, t. 1-2
"https://www.wikidata.org/wiki/Q1649871"^^
hasBeginning "1370-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "44"^^