"holendry"

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_80


"holendry"
holendry


Characteristic for the Commonwealth of Poland and Lithuania from 16th to 18th century.
Charakterystycznego dla Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku

  • hasProperFunction value function1

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
creator Tomasz Związek
isDefinedBy ""Holendry" (a Dutch type locality) is a colony established on an empty territory, in areas not very useful for agriculture. It was a type of locality characteristic for a "Dutch colonisation", which was a specific form of a settlement movement - widespread in the Commonwealth of Poland and Lithuania from 16th to 18th century. Granting uncongenial land difficult to cultivate or for animal husbandry to local people or (more often) immigrants inflowing from Flanders, German countries and Silesia was the core element of this process."@en
"Holendry to kolonia zakładana na obszarach nieobjętych osadnictwem z powodu nikłej przydatności rolniczej, właściwa dla tzw. kolonizacji olęderskiej, czyli specyficznej formy ruchu osadniczego – charakterystycznego dla Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku – polegającego na nadaniu ludności rodzimej – lub częściej – imigrantom pochodzącym z Flandrii, państw niemieckich lub Śląska, trudnej (w uprawie lub hodowli) ziemi."@pl
hiddenLabel "Hauland"@de
"Holander"@de
"Olander"@de
"Olender"@pl
"Olęder"@pl
"kolonia"@pl
"osada"@pl
prefLabel ""holendry""@en
"holendry"@pl
comment "Characteristic for the Commonwealth of Poland and Lithuania from 16th to 18th century."@en
"Charakterystycznego dla Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku"@pl
label ""holendry""@en
"holendry"@pl
type owl:Class
subClassOf colony
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "80"^^