SpatialObject

Canonical URL http://www.opengis.net/ont/geosparql#SpatialObject


Obiekt przestrzenny


As Subject:
predicate object
label "Obiekt przestrzenny"@pl
type owl:Class
subClassOf E92_Spacetime_Volume