bailiwick

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_127


Vogtei
bailiwick
wójtostwo


Vogtei (wójtostwo) i równolegle lub na ich bazie powstający Kreis (powiat) ziemski oraz Amt zwany również Domänenamt (okręg, urząd dominialny)

  • BFO_0000050 some administrative_type_128

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Margraviate of Branderburg (1323-1540)
comment "Vogtei (wójtostwo) i równolegle lub na ich bazie powstający Kreis (powiat) ziemski oraz Amt zwany również Domänenamt (okręg, urząd dominialny)"@pl
altLabel "voyt's dominion,"@en
label "Vogtei"@de
"bailiwick"@en
"wójtostwo"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "http://dbpedia.org/page/Bailiwick"^^
hasExternalIdentifier "127"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_20