province (The Margraviate of Branderburg (1323-1540))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_129


province (The Margraviate of Branderburg (1323-1540))
prowincja (Marchia Brandenburska (1323-1540))


W Nowej Marchii był także starosta generalny dla całej prowincji, stojący ponad landwójtami (Walachowicz, Advocatia, s. 195).

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Margraviate of Branderburg (1323-1540)
equivalentClass province (The Free State of Prussia)
comment "W Nowej Marchii był także starosta generalny dla całej prowincji, stojący ponad landwójtami (Walachowicz, Advocatia, s. 195)."@pl
altLabel "starostwo generalne"@pl
label "province (The Margraviate of Branderburg (1323-1540))"@en
"prowincja (Marchia Brandenburska (1323-1540))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "129"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_60