province

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_129


province
prowincja


W Nowej Marchii był także starosta generalny dla całej prowincji, stojący ponad landwójtami (Walachowicz, Advocatia, s. 195).

  • BFO_0000050 some administrative_type_130

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Margraviate of Branderburg (1323-1540)
equivalentClass province
comment "W Nowej Marchii był także starosta generalny dla całej prowincji, stojący ponad landwójtami (Walachowicz, Advocatia, s. 195)."@pl
altLabel "starostwo generalne"@pl
label "province"@en
"prowincja"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "129"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_60