rural commune (The Free State of Prussia)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_13


Landgemeinde
gmina wiejska (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))
rural commune (The Free State of Prussia)


1818: Edykt o urzędach sołtysów w gminach wiejskich i obszarach dworskich.

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Free State of Prussia
comment "1818: Edykt o urzędach sołtysów w gminach wiejskich i obszarach dworskich."@pl
label "Landgemeinde"@de
"gmina wiejska (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))"@pl
"rural commune (The Free State of Prussia)"@en
type owl:Class
subClassOf commune (The Free State of Prussia)
hasExternalIdentifier "13"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_10