district

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_132


district
dzielnica (System średniowieczny (do XIV w.))


Kasztelania, opole, żupa, pagast; tutaj należy szukać genezy polskich powiatów; inne terytoria zależne nie posiadające statusu księstwa czy marchii (ziemie, miasta, część księstw, regiony)

As Subject:
predicate object
isDefinedBy administrative_system_24
comment "Kasztelania, opole, żupa, pagast; tutaj należy szukać genezy polskich powiatów; inne terytoria zależne nie posiadające statusu księstwa czy marchii (ziemie, miasta, część księstw, regiony)"@pl
label "district"@en
"dzielnica (System średniowieczny (do XIV w.))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "132"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30