manorial demesne (The Free State of Prussia)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_14


Gutsbezirk
manorial demesne (The Free State of Prussia)
obszar dworski (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))


1818: Edykt o urzędach sołtysów w gminach wiejskich i obszarach dworskich. 31.12.1842: Terytorialne rozgraniczenie gmin wiejskich i obszarów dworskich w prowincjach wschodnich

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Free State of Prussia
comment "1818: Edykt o urzędach sołtysów w gminach wiejskich i obszarach dworskich. 31.12.1842: Terytorialne rozgraniczenie gmin wiejskich i obszarów dworskich w prowincjach wschodnich"@pl
label "Gutsbezirk"@de
"manorial demesne (The Free State of Prussia)"@en
"obszar dworski (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))"@pl
type owl:Class
subClassOf commune (The Free State of Prussia)
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#109"^^
"https://www.wikidata.org/wiki/Q451019"^^
hasExternalIdentifier "14"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_10