protopopy (Orthodox Church)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_174


protopopia (Kościół prawosławny)
protopopy (Orthodox Church)
протопопия


As Subject:
predicate object
isDefinedBy Orthodox Church
hiddenLabel "namiestnictwo"@pl
"okręg"@pl
label "protopopia (Kościół prawosławny)"@pl
"protopopy (Orthodox Church)"@en
"протопопия"@ru
type owl:Class
subClassOf administrative_type_170
seeAlso Deanery
Protopope
Q2735717
hasExternalIdentifier "174"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_230