administrative_type_218

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_218


galil
kahał okręgowy (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)
podokręg


  • P46i_forms_part_of some administrative_type_219

As Subject:
predicate object
isDefinedBy administrative_system_39
label "galil"@he
"kahał okręgowy (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)"@pl
"podokręg"@pl
type owl:Class
subClassOf religious administrative region
hasExternalIdentifier "218"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_270