administrative_type_220

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_220


kahał główny
kahał na prawach ziemstwa
kahał pryncypialny
raszej ha-kehilot
rosz ha-kehila
ziemstwo


  • BFO_0000051 some administrative_type_221

As Subject:
predicate object
isDefinedBy administrative_system_39
label "kahał główny"@pl
"kahał na prawach ziemstwa"@pl
"kahał pryncypialny"@pl
"raszej ha-kehilot"@he
"rosz ha-kehila"@he
"ziemstwo"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "220"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_200