administrative_type_220

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_220


kahał główny (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)
kahał na prawach ziemstwa
kahał pryncypialny
raszej ha-kehilot
rosz ha-kehila
ziemstwo


  • P46i_forms_part_of some administrative_type_221

As Subject:
predicate object
isDefinedBy administrative_system_39
label "kahał główny (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)"@pl
"kahał na prawach ziemstwa"@pl
"kahał pryncypialny"@pl
"raszej ha-kehilot"@he
"rosz ha-kehila"@he
"ziemstwo"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "220"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_200