municipality (The Duchy of Warsaw (1807-1815))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_234


municipality (The Duchy of Warsaw (1807-1815))
municypalność (Księstwo Warszawskie (1807-1815))


najniższa jednostka administracyjna, bez rozróżnienia na miejską i wiejską (niewprowadzone w życie) (M. Kallas, s. 212)

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Warsaw (1807-1815)
comment "najniższa jednostka administracyjna, bez rozróżnienia na miejską i wiejską (niewprowadzone w życie) (M. Kallas, s. 212)"@pl
label "municipality (The Duchy of Warsaw (1807-1815))"@en
"municypalność (Księstwo Warszawskie (1807-1815))"@pl
type owl:Class
subClassOf commune (The Duchy of Warsaw (1807-1815))
hasExternalIdentifier "234"^^
isSymbolisedByMeansOf The Duchy of Warsaw (1807-1815)