municipality

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_234


municipality
municypalność


najniższa jednostka administracyjna, bez rozróżnienia na miejską i wiejską (niewprowadzone w życie) (M. Kallas, s. 212)

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Warsaw (1807-1815)
comment "najniższa jednostka administracyjna, bez rozróżnienia na miejską i wiejską (niewprowadzone w życie) (M. Kallas, s. 212)"@pl
label "municipality"@en
"municypalność"@pl
type owl:Class
subClassOf commune
hasExternalIdentifier "234"^^
isSymbolisedByMeansOf The Duchy of Warsaw (1807-1815)