communal assembly (The Duchy of Warsaw (1807-1815))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_235


communal assembly (The Duchy of Warsaw (1807-1815))
zgromadzenie gminne (Księstwo Warszawskie (1807-1815))


dekret królewski z 19.12.1807 (J. Goclon, s. 107)

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Warsaw (1807-1815)
comment "dekret królewski z 19.12.1807 (J. Goclon, s. 107)"@pl
label "communal assembly (The Duchy of Warsaw (1807-1815))"@en
"zgromadzenie gminne (Księstwo Warszawskie (1807-1815))"@pl
type owl:Class
subClassOf commune (The Duchy of Warsaw (1807-1815))
hasExternalIdentifier "235"^^
isSymbolisedByMeansOf The Duchy of Warsaw (1807-1815)