bailiwick (The Free State of Prussia)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_25


Amtsbezirk
bailiwick (The Free State of Prussia)
wójtostwo (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))


"Od 1.01. 1873 z wyłączeniem Prowincji Poznańskiej. W Prowincji Poznańskiej w l 1818-1833 w okręgach wiejskich (Bezirke), łączących kilka gmin, władzę wójtowską sprawowali właściciele dóbr ziemskich. Od 1833 roku do 1918 pełnili te funkcje okręgowi komisarze policji."

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_26

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Free State of Prussia
comment ""Od 1.01. 1873 z wyłączeniem Prowincji Poznańskiej. W Prowincji Poznańskiej w l 1818-1833 w okręgach wiejskich (Bezirke), łączących kilka gmin, władzę wójtowską sprawowali właściciele dóbr ziemskich. Od 1833 roku do 1918 pełnili te funkcje okręgowi komisarze policji.""@pl
altLabel "administrative district"@en
"bailwick"@en
label "Amtsbezirk"@de
"bailiwick (The Free State of Prussia)"@en
"wójtostwo (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "25"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_20