county

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_270


Hauptamt
county
starostwo


"Ujednolicone (po 1499) wcześniejsze komturstwa, prokuratorie, wójtostwa; na ich czele stali starostowie (na czele starostwa Szaki stał tradycyjnie wójt krajowy Sambii (Landvogt von Samland), a starosta Rybaków nosił tytuł wójta Sambii (Vogt von Samland). Niektóre starostwa dzieliły się na komornictwa: komornictwo Dolno w starostwie Przezmark, komornictwo Orzysz w starostwie Ryn, komornictwo Laptau (i inne) w starostwie Rybaki. Wg ustaleń J. Skibińskiego ""Najniższymi ogniwami pruskiej administracji terenowej w pierwszej połowie XVII wieku były komornictwa (urzędy kameralne), zwane w późniejszym okresie urzędami domenalnymi (Domänenämter)"". Starostwo Wystruć ze względu na dużą powierzchnię i brak wielkiej własności ziemskiej podzielono na 13 starostw sołtysich (Schulzenämter). Liczba starostw nie była stała: Jerzy Skibiński wylicza, że wg recesu sejmu krajowego z 1566 roku było ich łącznie 39, dane z diariuszy sejmowych z 1663 roku wskazują 47 starostw, na początku XVIII wieku z kolei doliczono się 45 starostw."

  • BFO_0000050 some administrative_type_271

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Prussia (1525-1701)
comment ""Ujednolicone (po 1499) wcześniejsze komturstwa, prokuratorie, wójtostwa; na ich czele stali starostowie (na czele starostwa Szaki stał tradycyjnie wójt krajowy Sambii (Landvogt von Samland), a starosta Rybaków nosił tytuł wójta Sambii (Vogt von Samland). Niektóre starostwa dzieliły się na komornictwa: komornictwo Dolno w starostwie Przezmark, komornictwo Orzysz w starostwie Ryn, komornictwo Laptau (i inne) w starostwie Rybaki. Wg ustaleń J. Skibińskiego ""Najniższymi ogniwami pruskiej administracji terenowej w pierwszej połowie XVII wieku były komornictwa (urzędy kameralne), zwane w późniejszym okresie urzędami domenalnymi (Domänenämter)"". Starostwo Wystruć ze względu na dużą powierzchnię i brak wielkiej własności ziemskiej podzielono na 13 starostw sołtysich (Schulzenämter). Liczba starostw nie była stała: Jerzy Skibiński wylicza, że wg recesu sejmu krajowego z 1566 roku było ich łącznie 39, dane z diariuszy sejmowych z 1663 roku wskazują 47 starostw, na początku XVIII wieku z kolei doliczono się 45 starostw.""@pl
altLabel "Amt"@de
label "Hauptamt"@de
"county"@en
"starostwo"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "270"^^
isSymbolisedByMeansOf The Duchy of Prussia (1525-1701)