district

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_271


Kreis
district
okręg


Sambia, Natangia, Górne Prusy; podział ten miał charakter głównie polityczny, związany z organizacją zjazdów okręgu i wysyłaniem poselstw

  • BFO_0000050 some administrative_type_272

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Prussia (1525-1701)
comment "Sambia, Natangia, Górne Prusy; podział ten miał charakter głównie polityczny, związany z organizacją zjazdów okręgu i wysyłaniem poselstw"@pl
label "Kreis"@de
"district"@en
"okręg"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "271"^^
isSymbolisedByMeansOf The Duchy of Prussia (1525-1701)