district (The Duchy of Prussia (1525-1701))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_271


Kreis
district (The Duchy of Prussia (1525-1701))
okręg (Prusy Książęce (1525-1701))


Sambia, Natangia, Górne Prusy; podział ten miał charakter głównie polityczny, związany z organizacją zjazdów okręgu i wysyłaniem poselstw

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_272

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Prussia (1525-1701)
comment "Sambia, Natangia, Górne Prusy; podział ten miał charakter głównie polityczny, związany z organizacją zjazdów okręgu i wysyłaniem poselstw"@pl
label "Kreis"@de
"district (The Duchy of Prussia (1525-1701))"@en
"okręg (Prusy Książęce (1525-1701))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "271"^^
isSymbolisedByMeansOf The Duchy of Prussia (1525-1701)