fiefdom (The Duchy of Prussia (1525-1701))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_272


Herzogtum
fiefdom (The Duchy of Prussia (1525-1701))
księstwo lenne (Prusy Książęce (1525-1701))


lenno do 1657 - traktaty welawsko-bydgoskie zrywały stosunki lenne między Koroną i Prusami Książęcymi

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Prussia (1525-1701)
comment "lenno do 1657 - traktaty welawsko-bydgoskie zrywały stosunki lenne między Koroną i Prusami Książęcymi"@pl
label "Herzogtum"@de
"fiefdom (The Duchy of Prussia (1525-1701))"@en
"księstwo lenne (Prusy Książęce (1525-1701))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#60"^^
"https://www.wikidata.org/wiki/Q208500"^^
hasExternalIdentifier "272"^^
isSymbolisedByMeansOf The Duchy of Prussia (1525-1701)