fiefdom

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_272


Herzogtum
fiefdom
księstwo lenne


lenno do 1657 - traktaty welawsko-bydgoskie zrywały stosunki lenne między Koroną i Prusami Książęcymi

  • BFO_0000050 some administrative_type_273

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Prussia (1525-1701)
comment "lenno do 1657 - traktaty welawsko-bydgoskie zrywały stosunki lenne między Koroną i Prusami Książęcymi"@pl
label "Herzogtum"@de
"fiefdom"@en
"księstwo lenne"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#60"^^
"https://www.wikidata.org/wiki/Q208500"^^
hasExternalIdentifier "272"^^
isSymbolisedByMeansOf The Duchy of Prussia (1525-1701)