urban district (The Free State of Prussia)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_28


Stadtkreis
powiat miejski (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))
urban district (The Free State of Prussia)


Równorzędny z powiatem ziemskim ale nie dzielił się już na mniejsze wójtostwa

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Free State of Prussia
comment "Równorzędny z powiatem ziemskim ale nie dzielił się już na mniejsze wójtostwa"@pl
label "Stadtkreis"@de
"powiat miejski (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))"@pl
"urban district (The Free State of Prussia)"@en
type owl:Class
subClassOf district (The Free State of Prussia)
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#32"^^
hasExternalIdentifier "28"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30