manorial demesne

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_36


Gutsbezirk
manorial demesne
obszar dworski


1818: Edykt o urzędach sołtysów w gminach wiejskich i obszarach dworskich. 31.12.1842: Terytorialne rozgraniczenie gmin wiejskich i obszarów dworskich w prowincjach wschodnich

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Prussia (1806-1919)
comment "1818: Edykt o urzędach sołtysów w gminach wiejskich i obszarach dworskich. 31.12.1842: Terytorialne rozgraniczenie gmin wiejskich i obszarów dworskich w prowincjach wschodnich"@pl
altLabel "independent estate"@en
"manorial land"@en
label "Gutsbezirk"@de
"manorial demesne"@en
"obszar dworski"@pl
type owl:Class
subClassOf commune
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#109"^^
"https://www.wikidata.org/wiki/Q451019"^^
hasExternalIdentifier "36"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_10