bailiwick (The Kingdom of Prussia (1806-1919))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_38


Amtsbezirk
bailiwick (The Kingdom of Prussia (1806-1919))
wójtostwo (Królestwo Prus (1806-1919))


Od 1.01. 1873 z wyłączeniem Prowincji Poznańskiej. W Prowincji Poznańskiej w l 1818-1833 w okręgach wiejskich (Bezirke), łączących kilka gmin, władzę wójtowską sprawowali właściciele dóbr ziemskich. Od 1833 roku do 1918 pełnili te funkcje okręgowi komisarze policji.

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_39

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Prussia (1806-1919)
comment "Od 1.01. 1873 z wyłączeniem Prowincji Poznańskiej. W Prowincji Poznańskiej w l 1818-1833 w okręgach wiejskich (Bezirke), łączących kilka gmin, władzę wójtowską sprawowali właściciele dóbr ziemskich. Od 1833 roku do 1918 pełnili te funkcje okręgowi komisarze policji."@pl
altLabel "communal union"@en
label "Amtsbezirk"@de
"bailiwick (The Kingdom of Prussia (1806-1919))"@en
"wójtostwo (Królestwo Prus (1806-1919))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "38"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_20