urban district

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_41


Stadtkreis
powiat miejski
urban district


Równorzędny z powiatem ziemskim ale nie dzielił się już na mniejsze wójtostwa

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Prussia (1806-1919)
comment "Równorzędny z powiatem ziemskim ale nie dzielił się już na mniejsze wójtostwa"@pl
label "Stadtkreis"@de
"powiat miejski"@pl
"urban district"@en
type owl:Class
subClassOf district
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#32"^^
hasExternalIdentifier "41"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30