urban district (The Kingdom of Prussia (1806-1919))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_41


Stadtkreis
powiat miejski (Królestwo Prus (1806-1919))
urban district (The Kingdom of Prussia (1806-1919))


Równorzędny z powiatem ziemskim ale nie dzielił się już na mniejsze wójtostwa

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Prussia (1806-1919)
comment "Równorzędny z powiatem ziemskim ale nie dzielił się już na mniejsze wójtostwa"@pl
label "Stadtkreis"@de
"powiat miejski (Królestwo Prus (1806-1919))"@pl
"urban district (The Kingdom of Prussia (1806-1919))"@en
type owl:Class
subClassOf district (The Kingdom of Prussia (1806-1919))
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#32"^^
hasExternalIdentifier "41"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30