district government

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_42


Regierungsbezirk
district government
rejencja


Utworzona w 1808 roku jako pierwszy stopień reform administracyjnych państwa wprowadzonych przez Steina i Hardenberga

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Prussia (1806-1919)
comment "Utworzona w 1808 roku jako pierwszy stopień reform administracyjnych państwa wprowadzonych przez Steina i Hardenberga"@pl
altLabel "Regierung"@de
"okręg rejencyjny"@pl
"regencja"@pl
label "Regierungsbezirk"@de
"district government"@en
"rejencja"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#46"^^
hasExternalIdentifier "42"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_50