district (The Republic of Poland (1999-2016))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_46


district (The Republic of Poland (1999-2016))
powiat (Rzeczpospolita Polska (1999-2016))


Do kategorii powiatów należą też miasta na prawach powiatu (66)

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_47

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Republic of Poland (1999-2016)
comment "Do kategorii powiatów należą też miasta na prawach powiatu (66)"@pl
label "district (The Republic of Poland (1999-2016))"@en
"powiat (Rzeczpospolita Polska (1999-2016))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso Powiat
32
59
powiat
wojewodztwo
Q247073
hasExternalIdentifier "46"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30