district

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_46


district
powiat


Do kategorii powiatów należą też miasta na prawach powiatu (66)

  • BFO_0000050 some administrative_type_47

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Republic of Poland (1999-2016)
comment "Do kategorii powiatów należą też miasta na prawach powiatu (66)"@pl
label "district"@en
"powiat"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso Powiat
32
59
powiat
wojewodztwo
Q247073
hasExternalIdentifier "46"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30