object_205

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/object_205


manifestacja obszaru administracji religijnej


As Subject:
predicate object
label "manifestacja obszaru administracji religijnej"@pl
type owl:Class
subClassOf object_204