object_206

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#object_206


manifestacja obszaru administracji świeckiej


As Subject:
predicate object
label "manifestacja obszaru administracji świeckiej"@pl
type owl:Class
subClassOf object_204