human settlement

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/object_30


human settlement
jednostka osadnicza


  • hasManifestation some object_32

  • hasFunction value object_400

As Subject:
predicate object
isDefinedBy "Jednostka osadnicza: 1. obszar posiadający nazwę własną i 2. obszar, który jest lub był w przeszłości miejscowością"@pl
label "human settlement"@en
"jednostka osadnicza"@pl
type owl:Class
subClassOf VariableEntity
E22_Man-Made_Object
seeAlso jednostka-osadnicza;3917491.html