brewery

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_10


brewery
browar


A brewery might be a separate locality (rarely, before the WW II), both individual and a part of a cluster of localities sharing the same name, however most often it has been an integral part of a city or a town and has not been distinguished.
Browar może być odrębną miejscowością (rzadko, przed II wojną światową), zarówno samodzielną jak i częścią grupy miejscowości o tej samej nazwie, ale najczęściej znajduje się w obrębie miast i nie jest wyróżniony.

  • P46_is_composed_of some settlement_type_135

  • featureCode value S.MFGB

  • hasProperFunction value function8

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Anna Orłowska
isDefinedBy "Brewery (locality) is a settlement, where a brewery (a factory) plays the most important role."@en
"Browar (miejscowość) jest to osada, w której główna rolę pełni browar (obiekt)."@pl
hiddenLabel "Bierbrauerei"@de
"Brauerei"@de
"Brauhaus"@de
"braxatorium"@la
"mielcuch"@pl
"piwowarnia"@pl
"warzelnia"@pl
"пивоварня"@ru
prefLabel "brewery"@en
"browar"@pl
comment "A brewery might be a separate locality (rarely, before the WW II), both individual and a part of a cluster of localities sharing the same name, however most often it has been an integral part of a city or a town and has not been distinguished."@en
"Browar może być odrębną miejscowością (rzadko, przed II wojną światową), zarówno samodzielną jak i częścią grupy miejscowości o tej samej nazwie, ale najczęściej znajduje się w obrębie miast i nie jest wyróżniony."@pl
label "brewery"@en
"browar"@pl
type owl:Class
subClassOf production dwelling
(mereologically) simple human settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "10"^^