ironworks

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_125


ironworks
osada kuźnicza


  • P46_is_composed_of some settlement_type_126

  • hasProperFunction value function2

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Tomasz Związek
isDefinedBy "Ironworks (locality) is a settlement, where the main role is played by an ironworks, an industrial facility."@en
"Osada kuźnicza jest to osada, w której główną rolę pełni kuźnica jako obiekt gospodarczy."@pl
hiddenLabel "kuźnica"@pl
"ruda"@pl
prefLabel "ironworks"@en
"osada kuźnicza"@pl
altLabel "Hammer (de), minera (lat), ruda (pl), Hütte (de), Ofen (de), Schmelze (de)"^^
label "ironworks"@en
"osada kuźnicza"@pl
type owl:Class
subClassOf production dwelling
settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "125"^^