distillery

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_18


distillery
gorzelnia


A distillery may be a separate locality, both individual and a part of a cluster of localities sharing the same name, however most often it has been an integral part of a city or a town and has not been distinguished.
Gorzelnia może być odrębną miejscowością, zarówno samodzielną jak i częścią grupy miejscowości o tej samej nazwie, ale najczęściej znajduje się w obrębie miasta i nie jest wyróżniona.

  • P46_is_composed_of some settlement_type_139

  • hasProperFunction value function8

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Anna Orłowska
isDefinedBy "A distillery (locality) is a settlement, where a distillery (a factory) plays the most important role."@en
"Gorzelnia (miejscowość) jest to osada, w której główną role odgrywa gorzelnia (obiekt)."@pl
hiddenLabel "Brantweinbrennerei"@de
"Brennerei"@de
"Brennhaus"@de
"Destillerie"@de
"browar"@pl
"винокуренныйзавод"@ru
"винокурня"@ru
prefLabel "distillery"@en
"gorzelnia"@pl
comment "A distillery may be a separate locality, both individual and a part of a cluster of localities sharing the same name, however most often it has been an integral part of a city or a town and has not been distinguished."@en
"Gorzelnia może być odrębną miejscowością, zarówno samodzielną jak i częścią grupy miejscowości o tej samej nazwie, ale najczęściej znajduje się w obrębie miasta i nie jest wyróżniona."@pl
label "distillery"@en
"gorzelnia"@pl
type owl:Class
subClassOf production dwelling
(mereologically) simple human settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "18"^^