mining settlement

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_21


mining settlement
osada górnicza


A mine may be a separate locality, an individual one or a part of a cluster of localities sharing the same name, however, even if a mine is an integral part of a bigger locality, it has its particular name.
Kopalnia może być odrębną miejscowością, zarówno samodzielną jak i częścią grupy miejscowości o tej samej nazwie, ale najczęściej, nawet jeśli znajduje się w obrębie większej miejscowości, ma własną nazwę.

  • P46_is_composed_of some settlement_type_137

  • featureCode value S.MN

  • hasProperFunction value function8

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Anna Orłowska
isDefinedBy "A mine (a locality) is a settlement with a mine (a factory) as the most important element."@en
"Kopalnia (miejscowość) jest to osada, w której główną rolę odgrywa kopalnia (obiekt)."@pl
prefLabel "mining settlement"@en
"osada górnicza"@pl
altLabel "Bergwerksort"@de
label "mining settlement"@en
"osada górnicza"@pl
type owl:Class
seeAlso 300008464
Q820254
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Bergwerk"@de
"Binge"@de
"Bruch"@de
"Miene"@de
"Schacht"@de
"gruba"@pl
"kopalnia"@pl
"mine"@en
"mining camp"@en
"mining community"@en
"mining town"@en
"рудник"@ru
"шахта"@ru
"шахтёрский город"@ru
comment "A mine may be a separate locality, an individual one or a part of a cluster of localities sharing the same name, however, even if a mine is an integral part of a bigger locality, it has its particular name."@en
"Kopalnia może być odrębną miejscowością, zarówno samodzielną jak i częścią grupy miejscowości o tej samej nazwie, ale najczęściej, nawet jeśli znajduje się w obrębie większej miejscowości, ma własną nazwę."@pl
subClassOf production dwelling
(mereologically) simple human settlement
settlement
hasExternalIdentifier "21"^^