urban settlement

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_37


osada miejska
urban settlement


Osada miejska to miejscowość.
Termin był stosowany dla oznaczenia ośrodków, które utraciły prawa miejskie po powstaniu styczniowym. Osada miejska mogła być stosowana także sensie szerszym, obejmującym wszystkie jednostki osadnicze o charakterze miejskim, np. duże miasto, przedmieścia itp.
This notion was used to mark localites that lost their city rights after the "January Uprising". The urban settlement could also be used in a broader sense, encompassing all settlement units of urban character, e.g. a big city, suburbs, etc.
Urban settlement is a locality.

  • hasPredecessorEntityManifestation some settlement_type_3

  • hasProperFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Marek Słoń
isDefinedBy "Osada miejska to miejscowość posiadająca wcześniej prawa miejskie i aktualnie ich pozbawiona."@pl
"Urban settlement is a locality which used to have city rights, but currently without them."@en
prefLabel "osada miejska"@pl
"urban settlement"@en
label "osada miejska"@pl
"urban settlement"@en
type owl:Class
seeAlso Urban-type_settlement
Q18432972
Q2989457
"t. 20. s.47: od 1867 nazwa „osada miejska” jest używana dla niewielkich osiedli pozbawionych praw miejskich, które nie są wsiami."@enpl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "miasteczko"@pl
comment "Osada miejska to miejscowość."@pl
"Termin był stosowany dla oznaczenia ośrodków, które utraciły prawa miejskie po powstaniu styczniowym. Osada miejska mogła być stosowana także sensie szerszym, obejmującym wszystkie jednostki osadnicze o charakterze miejskim, np. duże miasto, przedmieścia itp."@pl
"This notion was used to mark localites that lost their city rights after the "January Uprising". The urban settlement could also be used in a broader sense, encompassing all settlement units of urban character, e.g. a big city, suburbs, etc."@en
"Urban settlement is a locality."@en
subClassOf settlement
hasExternalIdentifier "37"^^