sawmill

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_50


sawmill
tartak


If residential buildings emerged around a sawmill, then it could be a kind of a separate forest settlement or a mill settlement. The distinction between the sawmill as an industrial facility and the sawmill as a kind of locality was blurry. It depended on the seasonality or permanence of habitation.
Jeżeli wokół tartaku utrwaliła się zabudowa mieszkalna to tartak mógł stanowić rodzaj odrębnej osady leśnej lub osady młyńskiej. Granica między tartakiem jako obiektem gospodarczym a tartakiem jako rodzajem osady była płynna. Była uzależniona od sezonowości i stałości zamieszkiwania.
piła

  • P46_is_composed_of some settlement_type_133

  • featureCode value S.MLSW

  • hasProperFunction value function8

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Sawmill (locality) is a locality where the main role is played by a sawmill (facility)."@en
"Tartak (miejscowość) to miejscowość, w której główną rolę odgrywa tartak (obiekt)."@pl
prefLabel "sawmill"@en
"tartak"@pl
altLabel "das Sägewerk (de), lesopilnyi zawod (ru)"^^
label "sawmill"@en
"tartak"@pl
type owl:Class
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "die Säge"@de
"młyn"@pl
"osada leśna"@pl
"osada młyńska"@pl
comment "If residential buildings emerged around a sawmill, then it could be a kind of a separate forest settlement or a mill settlement. The distinction between the sawmill as an industrial facility and the sawmill as a kind of locality was blurry. It depended on the seasonality or permanence of habitation."@en
"Jeżeli wokół tartaku utrwaliła się zabudowa mieszkalna to tartak mógł stanowić rodzaj odrębnej osady leśnej lub osady młyńskiej. Granica między tartakiem jako obiektem gospodarczym a tartakiem jako rodzajem osady była płynna. Była uzależniona od sezonowości i stałości zamieszkiwania."@pl
"piła"@pl
subClassOf production dwelling
(mereologically) simple human settlement
hasExternalIdentifier "50"^^