peat mine

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_51


peat mine
torfiarnia


If residential buildings emerged around a peat mine, then it could be a kind of a separate mine settlement or an industrial settlement. The distinction between the peat mine as an industrial facility and the peat mine as a kind of locality was blurry. It depended on the seasonality or permanence of habitation.
Jeżeli wokół torfiarni utrwaliła się zabudowa mieszkalna to torfiarnia mogła stanowić rodzaj odrębnej osady górniczej lub osady fabrycznej. Granica między torfiarnią jako obiektem gospodarczym a torfiarnią jako rodzajem osady była płynna. Była uzależniona od sezonowości i stałości zamieszkiwania.

  • P46_is_composed_of some settlement_type_134

  • hasProperFunction value function8

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Peat mine (locality) is a locality where the main role is played by a peat mine (facility)."@en
"Torfiarnia (miejscowość) jest to miejscowość, w której główną rolę odgrywa torfiarnia (obiekt)."@pl
hiddenLabel "torfowisko"@pl
prefLabel "peat mine"@en
"torfiarnia"@pl
comment "If residential buildings emerged around a peat mine, then it could be a kind of a separate mine settlement or an industrial settlement. The distinction between the peat mine as an industrial facility and the peat mine as a kind of locality was blurry. It depended on the seasonality or permanence of habitation."@en
"Jeżeli wokół torfiarni utrwaliła się zabudowa mieszkalna to torfiarnia mogła stanowić rodzaj odrębnej osady górniczej lub osady fabrycznej. Granica między torfiarnią jako obiektem gospodarczym a torfiarnią jako rodzajem osady była płynna. Była uzależniona od sezonowości i stałości zamieszkiwania."@pl
label "peat mine"@en
"torfiarnia"@pl
type owl:Class
subClassOf production dwelling
(mereologically) simple human settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "51"^^