hamlet of a settlement

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_74


hamlet of a settlement
przysiółek osady


Przysiółek osady jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Przysiółki osady występują główniezachodnio-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim. W sumie jest 80 takich obiektów.
The hamlet of a settlement is a separate settlement unit, a kind of locality, always has its particular name. Hamlets of settlements occur mainly in the Zachodniopomorskie, Pomorskie, and Warmińsko-Mazurskie voivodships. In total, there are 80 hamlets of settlements in Poland.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Izabela Karsznia
isDefinedBy "Hamlet of a settlement is a hamlet, for which a superior unit is a settlement."@en
"Przysiółek osady jest to przysiółek, dla którego jednostką nadrzędną jest osada."@pl
prefLabel "hamlet of a settlement"@en
"przysiółek osady"@pl
altLabel "osada przemysłowa (pl)"^^
label "hamlet of a settlement"@en
"przysiółek osady"@pl
type owl:Class
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "conlocationen"@la
"der Ortschaft"@de
"der Siedlung"@de
"die Ansiedlung"@de
"die Kolonie"@de
"kolonia"@pl
"miasteczko"@pl
"miejscowość"@pl
"osiedle"@pl
"sadyba"@pl
"settlement"@en
"zagroda włościańska"@pl
comment "Przysiółek osady jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Przysiółki osady występują główniezachodnio-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim. W sumie jest 80 takich obiektów."@pl
"The hamlet of a settlement is a separate settlement unit, a kind of locality, always has its particular name. Hamlets of settlements occur mainly in the Zachodniopomorskie, Pomorskie, and Warmińsko-Mazurskie voivodships. In total, there are 80 hamlets of settlements in Poland. "@en
subClassOf hamlet
hasExternalIdentifier "74"^^